نرده دیوار ویلا در منیریه ، هنگام خروج از ویلا و زمانی که در ویلا حضور ندارید میتوانید آسوده خاطر باشید ، چرا که با نصب نرده دیوار ویلا میتوانید جلوی ورود دزدان را بگیرید، این نرده های محافظ هر چقدر طول بلند تر و تراکم بیشتری داشته باشد امنیت بیشتری ایجاد میکند