مقابل تمامي پنجره ها، نقاط نفوذ پذير، نورگير و ورودي ديوارهاي كوتاه خانه، حفاظ مقاوم و مطمئن نصب كنيم.
     راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده اي ايمن كنيم.
     هميشه در پشت بام را با قفل آويز مطمئن مجهز كنيم.
     از قرار دادن نردبان و چهار پايه و وسايل مشابه در كنار ديوار و داخل حياط خودداري كنيم.
     محوطه بيروني خانه را با نصب لامپ روشن نگه داريم.
     از سيستم دزدگير برقي استفاده و به طور مرتب آن را كنترل كنيم.
     از آيفون هاي تصويري استفاده كنيم.
     روي در ورودي، لنز چشمي و زنجير و قلاب نصب كنيم.