User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ساكنان قسمت هاي اختصاصي مجتمع ها موظفند براي رعايت حسن همجواري، بعضي بايدها و نبايدها را موردتوجه قرار دهند و به آنها عمل نمايند. هرچند اين موارد در قانون پيش بيني نشده، اما رعايت آنها توسط آپارتمان نشين ها موجب مي گردد كه از بروز اختلاف ها و تنش هاي گوناگون جلوگيري شود. بنابراين براي آگاهي بيشتر شهروندان موارد زير توصيه مي گردد:
     ٭ ايجاد سر و صداي غيرمتعارف از ساعت يك تا چهار بعدازظهر و نه شب تا نه صبح روز بعد ممنوع مي باشد. صداي راديو، تلويزيون و ديگر وسايل پخش موسيقي نيز در اين ساعت ها مي بايد فقط در داخل آپارتمان محل استقرار قابل شنيدن باشد.
     ٭ هرگونه كار بخصوص كارهاي ساختماني كه ايجاد صداي ناهنجار مي نمايد، بايد با هماهنگي مديريت ساختمان فقط در ساعت 8 و 30 دقيقه تا 12 و 30 دقيقه و همچنين 15 و 30 دقيقه تا 18 و 30 دقيقه روزهاي غيرتعطيل انجام پذيرد.
     ٭ پاركت هاي چوبي و كفپوش هاي پلاستيكي را فقط مي توان پوليش نمود و نبايد آنها را با سنگ يا سراميك و ديگر پوشش هايي كه صدا را تشديد مي نمايند، تعويض كرد.
     ٭ در مواردي كه كف آپارتمان سنگ، سراميك يا چوب باشد و راه رفتن و كشيدن اجسام روي آنها در طبقه پائين صداهاي ناهنجار ايجاد كند، توصيه مي شود حداقل 75 درصد كف با قالي يا موكت پوشانده شود.كف سايي سنگ قسمت هاي اختصاصي بايد با اجازه كتبي مالك و مديريت ساختمان صورت گيرد و هنگامي انجام شود كه امكان بازديد از طبقه زيرين وجود داشته باشد. تمام مواد حاصل از كف سايي مي بايد به سرعت جمع شود و در محل مناسبي خارج از ساختمان دفع گردد. مديران ساختمان مي بايد توجه نمايند كه ريختن مواد اسيدي حاصل از كف سايي به داخل فاضلاب ساختمان موجب گرفتگي و فرسايش لوله هاي فاضلاب مي شود. همچنين نفوذ اين مواد به سطح زيرين سنگ باعث خوردگي لوله هاي مستقر در كف و تركيدگي، بخصوص در محل اتصالات مي شود. بنابراين توصيه مي شود هنگام كف سايي و پس از اتمام آن سقف طبقه پائين بازرسي شود.
     تا حد امكان مي بايد ساكنين محترم را از كف سايي منصرف نمود و تميزكاري با روش هاي ديگر را به آنها توصيه نمود. ضمن اين كه به آنها يادآوري شود كه در اين مورد جبران زيان هاي احتمالي به طبقه زيرين برعهده مالك طبقه بالاست.
     ٭ هرگونه تغيير در نما، سردر يا بالكن هاي اختصاصي ممنوع است مگر با توافق اكثريت مالكين.
     ٭ تعميرات و تغييرات داخلي و خارجي كه موجب صدمه به اسكلت ساختمان مي شود به هيچ عنوان مجاز نيست.
     ٭ ساير تعميرات و تغييرات داخلي آپارتمان ها و بخش هاي اختصاصي مانند انبار مي بايد با اجازه كتبي مالك و تاييد مديريت ساختمان در حد معقول انجام شود.
     ٭ ساكنين هر واحد مسئول جبران خسارت وارد شده در اثر گرفتگي لوله هاي فاضلاب، سررفتن آب وان يا سينك مي باشند.
     ٭ سايبان، نرده حفاظ، بند (براي آويزان نمودن لباس) كه از بيرون ساختمان قابل رويت باشند، كولر و وسايل ديگر نبايد در بالكن ها نصب يا آويزان گردند مگر با اجازه كتبي مديريت و برحسب ضرورت.
     ٭ نصب هرگونه آنتن قابل رويت بر روي نما يا در بالكن ساختمان بدون اجازه مديريت ساختمان ممنوع مي باشد.
     ٭ هيچگونه وسايل شخصي نبايد بيرون از پنجره، در پاگردهاي عمومي، پاسيو، جلوي در ورودي آپارتمان، محوطه و پاركينگ قرار داده شود. بخصوص ساكنين طبقه همكف كه به پاسيو راه دارند.از گذاشتن مواد آتش زا، ماشين لباسشويي و ديگر تجهيزات، قفس پرنده و هرگونه جسم خطرناك كه باعث ايجاد سر و صدا است خودداري شود. اگرچه اين بخش تنها از طريق آپارتمان همكف قابل دسترسي باشد حفظ و نگهداري آن به عهده مالك قسمت هاي اختصاصي واحد مي باشد اما استفاده از آن نبايد موجب سلب آسايش ديگران شود.
     ٭ چنانچه خرد كن زباله در سينك آشپزخانه تعبيه نشده است از نصب آن در سينك خودداري گردد. از پرتاب آشغال به بيرون از آشپزخانه بايد پرهيز نمود. زباله مي بايست بطور صحيح در داخل محل شوت زباله قرار گيرد. يا در ساعت جمع آوري زباله در محل مقرر بيرون از ساختمان گذاشته شود.
     ٭ نگهداري سگ، كبوتر، قناري، خرگوش و به طور كلي حيوانات در قسمت هاي مشترك مانند پاسيو، هال، بالكن، تراس و محوطه ممنوع است.
     اگرچه استفاده از آن مختص يك يا چند واحد باشد. مديران ساختمان نبايد در اين مورد چشم پوشي نمايند. زيرا ممكن است علاوه بر نارضايتي ساير ساكنين، آن حيوان عامل بيماري نيز باشد.
     ٭ هيچگونه صداي ناهنجار مثل صداي كشيدن صندلي برروي كف هاي سنگي، صداي توپ بازي و دويدن بچه ها و صداهاي تحريك آميز نبايد در طول شبانه روز ايجاد گردد. صداي مته كاري و كوبيدن ميخ به ديوار براي نصب وسايل تزئيني مي بايست در ساعت مناسب روزهاي غيرتعطيل انجام شود.
     ٭ از مصرف آب خارج از حد معمول مي بايد خودداري شود. در غير اين صورت نصب كنتور بر روي ورودي آب آپارتمان توصيه مي شود.
     ٭ استفاده همزمان از اتو، ماشين لباسشويي، جوجه سرخ كن برقي و ديگر وسايل الكتريك با مصرف بالاموجب داغ شدن سيم ها گرديده خطر آتش سوزي را افزايش مي دهد. بنابراين از استفاده اين وسايل به طور همزمان بايد خودداري گردد. مديران ساختمان مي بايد كنترل فيوزهاي داخلي آپارتمان ها و وضعيت تابلوهاي برق داخل واحدها را حداقل يك بار در سال مورد بازديد قرار دهند. بارها مشاهده گرديده كه فيوزهاي داخلي دستكاري شده اند. در نتيجه هنگام افزايش بار الكتريكي جريان برق قطع نمي شود و آتش سوزي، جان و مال كليه ساكنين را در معرض خطر قرار مي دهد.
     معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه