قیمت حفاظ نرده ای گوزنی (حفاظ شاخ گوزنی یا نیزه ای) از متری 45 هزار تومان ، قیمت حفاظ های نیزه ای یا شاخ گوزنی با توجه به تراکم و ارتفاع آن متفاوت است برای مشاوره و بازدید رایگان از محل نصب تماس بگیرید.