قیمت نرده حفاظ ساختمان از متری 45 هزار تومان ، این قیمت پایه هر متر حفاظ بوته ای است و نسبت به طول و تراکم حفاظ متفاوت است همچنین نوع رنگ به کار رفته در نرده حفاظ ساختمان میتواند قیمت را تغییر دهد