قیمت حفاظ حیاط از هر متری 45 هزار تومان محاسبه میشود که این قیمت بسته به نوع حفاظ بوته ای یا شاخ گوزنی یا سر نیزه ای و یا طول و تراکم حفاظ حیاط متغیر است.برای مشاوره رایگان و بازدید رایگان از محل نصب حفاظ با شماره 09126215957 تماس بگییرید و قیمت بگیرید.فروش و نصب انواع حفاظ خانه برای دیوار و درب و پنجره