قیمت حفاظ آهنی درب آپارتمان از هر عدد 380 هزار تومان شروع میشود و چیزی که قیمت را تغییر میدهد طول و عرض درب  و تراکم لوزی های در است. برای گرفتن قیمت دقیق قیمت حفاظ آهنی درب آپارتمان با شماره تلفن داخل همین صفحه تماس بگیرید