قیمت نرده شاخ گوزنی از متری 45 هزار تومان شروع میشود و این قیمت بستگی دارد به تراکم و طول حفاظ شاخ گوزنی که میتوانید برای گرفتن قیمت دقیق تر با شماره های داخل صفحه تماس بگیرید. بهترین قیمت نرده حفاظ شاخ گوزنی را از ما بگیرید