User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

‌ ‌‌‌تـزیین‌ گیاهی نمای‌ ساختمان‌ها
‌ ‌‌‌تـزیین‌ گیاهی نمای‌ ساختمان‌ها
در‌ عـصر حاضر گسترش شهرنشینی و توسعه‌ صنعتی،تغییرات زیادی در شیوه زندگی بشر به‌ وجود آورده‌ است و ایـن امر باعث عدم تعادل در شهرنشینی و روستاها گردیده است و این امر‌ باعث‌ دوری انسان از‌ هـوای‌ پاک و تمیز در کنار گیاهان‌ شـده اسـت که نتیجه آن بیماری‌هایی مانند تنگی‌ نفس،قلبی و عروقی است.همان‌طور که آب مایع‌ اصلی حیات و مهم‌ترین عامل و منشأ سلامتی‌ انسان‌ها و گیاهان است.تحقیقات‌ و آزمایشات‌ متعدد بر روی بافت‌های تشکیل شده بدن انسان‌ نـشان‌دهنده ترکیبات شیمیایی موجود در اجزای‌ مختلف گیاهان مثل ساقه،ریشه،گل،بذر و میوه‌ است.

با بررسی عناصر مختلف موجود در بخش‌های‌‌ مختلف‌ گیاهان نیز مشخص شده که رنگ‌های‌ گیاهان که انواع مختلف دارد در روح و روان انـسان‌ تـأثیرگذار است.

موضوع تزیین گیاهی امروزه به دلیل حاکمیت‌ ماشین در زندگی بشر،بیش از‌ هرزمان‌ دیگری‌ مورد توجه متخصصان امر،روان‌شناسان و تزیین‌کاران کارآمد قرار گرفته است.هریک از این‌ گروه‌ها به تناسب نـیاز و مـیزان بهره‌برداری در این‌ زمینه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری می‌کنند.در این راستا‌ به‌ بررسی کتاب تزیین گیاهی نمای‌ ساختمان‌ها تألیف دکتر جمشید حکمتی می‌پردازیم.

این کتاب از چهار بخش مجزا ولی وابسته به‌ هم تـشکیل شـده است.

در فصل اول کتاب به‌ مسائل‌ تزیین‌ گیاهی‌ به وسیله گلدان‌ها،انتخاب‌ آن‌ و چگونگی‌ نگهداری‌ آنها پرداخته شده است.

سال‌های بسیاری است که بهترین دارو برای‌ افرادی که ناراحتی‌های عصبی،مـعده،گـردش خـون‌ و برونشیت دارند‌،استراحت‌ در‌ هوای سـالم و مـحیط بـی‌سروصدا و فضای سبز تجویز شده‌ است‌.گیاهان‌ قادرند با شاخ و برگ خود هربار تا 67 تن در هر هکتار گرد و غبار و میکروب‌های معلق در هـوا‌ را‌ در‌ خـود رسـوب دهند و پس از هربارندگی،آمادگی‌ جذب مواد آلوده‌کننده‌ هوا را پیـدا نـمایند.در حالی که‌ وجود بالکن و پنجره می‌تواند نقش همانند باغچه‌ داشته تا اعمال سلیقه‌ شخصی‌ دقیقا‌ میسر گردد. بنابراین بـایستی ایـن‌گونه گـیاهان به طریقی انتخاب

شوند که‌ از‌ اول فروردین تا اواخر پاییز بـتواند در این‌ محیط کوچک،زیبایی خاصی را به وجود آورند‌.

بررسی‌ آماری‌ در کشورهای مختلف نشان‌ داده است که اجرای این‌گونه طـرح‌ها در سـالم‌سازی‌‌ مـحیط‌،زیباسازی‌ شهر و وابستگی به محیط کار و فعالیت خود نقش مؤثری داشـته اسـت.

فصل اول در‌ ادامه‌ به‌ بررسی و معرفی انواع‌ گلدان‌ها که در بالکن‌ها کارآیی دارند می‌پردازد.و در این خصوص به‌ تـنوع‌ و انـتخاب گـیاهان و ترکیب‌ رنگ‌ها اهمیت بیشتری می‌دهد.

انتخاب و اندازه گلدان‌ها می‌تواند به حسب‌‌ طـول‌ و عـرض‌ بـالکن‌ها،پنجره‌ها،موقعیت‌ ساختمان‌ها و نوع گیاه به اشکال و اندازه‌های‌ مختلفی باشد.

معمولا گلدان‌های گلی‌ کـه‌ در بـالکن و پنـجره‌ها به کار می‌روند حدود 20-30 سانتی‌متر هستند. به طور‌ کلی‌ باید‌ به این نکته تـوجه کـرد که از گلدان‌های سنگین تا حد امکان استفاده نکرد.به‌‌ جای‌ آن می‌توان به طـور کـلی از گـلدان‌هایی با جنس فلزات سبک و محکم‌ استفاده‌ کرد‌.

تـزیین‌ گیاهی نمای‌ پنجره ساختمان‌‌ ‌‌‌

قسمت عمده تزیین بالکن و پنجره‌ها، شناخت انـواع گـیاهان برحسب موقعیت ساختمان‌ و منطقه می‌باشد.این مسئله‌ای‌ است‌ که‌ این‌ فصل کتاب بـیشتر بـه آن اهـمیت می‌دهد و به‌ خواننده گوشزد می‌کند‌ که‌ تنوع و انتخاب گیاهان‌ بسیار مهم است به طور کـلی گـیاهان که مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت‌اند‌ از‌:گیاهان رونده، چسبنده و انواع گل‌هایی کـه بـه صـورت آویز یا توده‌ای هستند‌ و در‌ این راستا باید به این مسئله‌ توجه‌ کرد‌ که‌ انتخاب و شـناخت،و دوام گـل‌ها و طـول زمان گل‌دهی‌ آن‌ها‌ ضروری است.

برای انتخاب گیاهان برحسب خصوصیات طبیعی آنـ‌ها مـواردی مانند 1-نور،2-رطوبیت‌،3- خاک‌،4-اثر هماهنگی رنگ‌ها در نظر‌ گرفته‌ شده‌ است‌.

فصل‌ دوم‌ کتاب که مـهم‌ترین بـخش کتاب‌ است‌ به‌ موضوع گیاهان نمای ساختمان‌ها می‌پردازد که در محیط محدود بـالکن‌ها و پنـجره‌ها، تراس‌ها‌ و قسمت‌هایی‌ که با ساختمان ارتباط نـزدیک دارنـد‌،پرداخـته است.

برای بالکن‌ها‌ و تراس‌ها‌ و پشت‌بام همان‌ چـهارفصل وجـود دارد‌ که‌ برای یک باغ،البته در بالکن،گل‌های تابستانه جلوه خاصی دارند.

در پاییز‌ از‌ گـل‌های پیـازی مثل زعفران زینتی‌، لاله‌،سـنبل‌،نـرگس و گیاهان دیـگر‌ مـی‌توان‌ بـرای تزیین بالکن‌ها استفاده‌ کرد

در بهار مـی‌توان از گـل‌هایی مثل مینا،بنفشه‌ سه رنگ که از آنها در‌ تنوع‌ بسیار زیبایی وجود دارد یـا فـراموش‌ مکن‌ و دیگر گیاهان‌ زینتی‌ از‌ جمله‌ پامـچال‌ها استفاده نمود‌.

البته گـل‌هایی نـیز وجود دارند که در طولانی‌ مـدت گـل می‌دهند مانند گل‌های یک‌ساله کوکب‌‌ و بگونیا‌ پیازی و بگونیای همیشه گلدار،شمعدانی، گل‌آویز‌ و جـعفری‌ کـه‌ منظره‌ زیبایی‌ نیز به وجـود‌ مـی‌آورند‌.فـصل دوم در ادامه به بـررسی و نـگهداری‌ و چگونگی استفاده از انواع گـل‌ها مـی‌پردازد،مثل‌ گل‌های مینا‌ چمنی‌،شب‌بو‌ زرد،گل فراموشم مکن، پامچال‌های بهاری،لاله‌ و انواع‌ گل‌های‌ دیـگر‌ و در‌ ادامـه‌ به بررسی انواع گل‌هایی که در بـالکن‌ها اسـتفاده می‌شود و هـمچنین نـحوه نـگهداری آنها می‌پردازد مثل گـل‌های شقایق نعمانی،زنبق‌ها، زعفران زینتی و انواع گل‌های دیگر که مورد بحث‌‌ و بررسی مفصل قرار مـی‌گیرد.

در ایـن فصل شمعدانی به عنوان بهترین گـیاه‌ و گـل بـرای تـزیین بـالکن‌ها و تراس‌ها و پنجره‌ها مـعرفی شـده است که با تنوع رنگ خود مناظر زیبایی را ایجاد‌ می‌نماید‌ و تنها گلی می‌باشد که‌ رشد سـریعی دارد و ظـروف مـورد کاشت خود را پر می‌کند و آن را می‌پوشاند.به طور کـلی تـنوع رنـگ‌ شـمعدانی‌های بـالکنی،خـیلی زیاد است.حدود 38‌ رنگ‌ شمعدانی وجود دارد که در ایران فقط 5 یا 6 رنگ آنها وجود دارد.

جهت پوشش نردهای بالکن‌ها و دیواره‌ها می‌توان از شمعدانی‌های آویز و نیمه‌آویز که‌ دارای‌‌ رنگ‌های متنوع،قـرمز و سفید،صورتی‌ و چندرنگی‌‌ ساده یا پرپر هستند استفاده کرد.

فصل سوم کتاب به کاشت گیاهان مخصوص‌ برای تمام سال اختصاص دارد و شرایط این گیاهان‌ را در برابر‌ سرما‌،گرما و مقاوم‌سازی آنها در‌ برابر‌ آفت‌ها را مـورد تـوجه قرار می‌دهد.کسانی که دوست‌ دارند بالکن و تراس و یا سایر ظروف آنها در تمام‌ طول سال پر از گیاه باشد،باید به نکاتی توجه کنند از‌ جمله‌ اینکه فقط ظروف بزرگ با عـرض و عـمق‌ حداقل 20 سانتی‌متر مناسب است.به همین‌ نسبت باید ظروف دیگر هم عمق و عرض 20 سانتی‌متر داشته باشد.ظروف کوچک‌تر با حجم‌ خاک‌ کمتر‌ بـاعث مـی‌شود‌ که گیاهان رطوبت خود را از دسـت بـدهند و یا اینکه در زمستان یخ بزنند.به‌ علت قابلیت‌ عایق‌بندی در مقابل گرمای تابستان‌ و سرمای زمستان ظروف پلاستیکی توصیه‌ نمی‌شود‌ بهتر‌ است‌ از ظرفی که از چوب فـشرده‌ سـاخته شده است استفاده کـرد.ایـن ظروف باید حتما دارای سوراخ ‌‌زهکشی‌ برای خروج آب اضافی‌ باشند.(تصویر ص 98).در ادامه فصل سوم به‌ درختچه‌های‌ مقاوم‌ در‌ برابر سرمای زمستان،انواع‌ آنها و شرایط نگهداری آنها پرداخته شده است. زرشک یا کـوتاه،عـلف‌ جاروب،کوتناستر،شمشاد

رسمی رونده،طاووسی و انواع دیگر این نوع گیاهان‌ که برای‌ هریک از آنها توضیح‌ کامل‌ و جامعی ذکر شده است.

در ادامه این بحث توصیه‌هایی برای نگهداری‌ از گیاهان بالکنی و گـیاهان یـکساله رونده آمـده‌ است.

در بین گل‌های یکساله تعداد زیادی گیاهان‌ گلدار و برگ زینتی وجود دارد‌ که می‌توان در روی‌ نرده و دیوارهای بـالکن به صورت آویز یا رونده از آنها نگهداری کرد این گل‌های تـابستانه را مـی‌توان‌ هـمراه با رازک ژاپونی و گل‌های زنگوله‌ای‌ دیوارهای سبز ایجاد کرد‌.اغلب‌ این گیاهان را می‌توان با کاشت بذر ایجاد کـرد.

‌ ‌فـصل چهارم کتاب که فصل آخر کتاب را نیز تشکیل می‌دهد،موضوع نگهداری گیاهان را مـطرح‌ مـی‌کند.

تزئین نمای ساختمان با گل و گیاه

 

-گـلدان‌های مورد استفاده:برای‌ انتخاب‌ گلدان‌ برای بالکن و تراس و پشت‌بام گلدان‌های فانتزی‌ زیادی موجود است ولی بـهترین و مناسب‌ترین‌ گلدان برای بالکن‌ها از جنس اترنیت ( Eternit ) است که با تغییر گرما و سرما زیـانی به گل‌ها‌ نمی‌رساند‌ و نـیز رطـوبت زیادی جذب نمی‌کند.

-آبیاری قطره‌ای گلدان‌ها:هرگلدان بزرگ با آبیاری کلی نسبت مستقیم دارد.کل سیستم‌ آبیاری با یک شیلنگ باریک که به هم متصل‌ می‌شود،انجام‌ می‌گیرد‌.در‌ آبیاری قطره‌ای،گیاهان‌ مـی‌توانند از‌ ولرم‌ شدن‌ آب استفاده ببرند.این‌ سیستم یا از طریق اتصال مستقیم به شیر آب و یا مخزن بزرگ آب انجام می‌شود.توصیه‌ می‌شود‌ که‌ در‌ آخر به شیر آب دستگاهی که آب‌ را‌ کم‌ می‌کند اتصال نمود.(شـکل ص 145)

-مـحل‌های نگهداری(سایه-نیم‌سایه- آفتابی)بیشتر گیاهان آفتاب را دوست دارند. مانند انواع شمعدانی‌،دوم‌ روباهی‌،آمارانتوس و گیاهان دیگر که به آفتاب نیاز دارند.

-کوددهی:بیشتر‌ خاک‌ها پس از 4 تا 6 هفته پس از کاشت،مواد غـذایی لازم دارنـد کوددهی برای گیاهی که در اواخر‌ فروردین‌‌ کاشته‌ شده باشد باید در اواخر خرداد صورت‌ گیرد تا ماده مغذی‌ کافی‌ برای گیاه تأمین شود.

گلهائی که تقریبا در طول بهار گل آنـها ادامـه دارد.
نحو آسان‌ آبیاری‌ قطره‌ای‌ در گلدان

-نگهداری زمستانی از گیاهان تزیینی: محل نگهداری این گیاهان بایستی‌ روشنایی‌‌ داشته‌ باشد.حرارت محل نگهداری هرگز نباید از 8 درجه بالاتر رود و از 6 درجه پایین‌تر رود‌. رطوبت‌ نسبی‌ هـوا نـیز در ایـن مکان باید تقریبا بالا بـاشد زیـرا گـیاهان فقط از هوا‌ رطوبت‌ جذب‌ می‌کنند.

-خاک و عوض کردن گلدان:هرس کردن‌ گیاهان و جلوگیری از بیمارها و آفات‌ از‌ نکته‌های‌ مهم نگهداری گیاهان تزیینی‌ مـی‌باشد کـه کـتاب به طور مفصل به هریک از موضوعات‌ پرداخته‌ اسـت.

کـتابی که مشخصات و خلاصه مطالب آن‌ مطرح گردید،به تزیین گیاهی نمای‌‌ ساختمان‌ها‌ مربوط‌ است.این کتاب از نثر نسبتا سـاده و روانـی بـرخوردار است وجود اشکال مربوط به مباحث‌ ارائه‌ شده به فـهم مطالب کمک قابل‌ توجهی کرده است.در کل مطالب‌ ارائه‌ شده‌ در این کتاب با توجه به این‌که تمام مـوارد مـربوط بـه تزیین گیاهی است از‌ جامعیت‌ نسبتا‌ کامل‌ برخوردار است.مطالعه این کـتاب بـرای‌ تزیین‌کاران گیاهی و دانشجویان رشته‌ کشاورزی‌ توصیه‌ می‌شود.

از نقاط قوت این کتاب کیفیت بالای چاپ‌ و معرفی مـنابع فـارسی اسـت.لیکن برخی از‌ گیاهان‌ که در این کتاب معرفی شده در ایران‌ وجود ندارد.

 

فروش حفاظ روی دیوار شامل حفاظ بوته ای،نیزه ای و حفاظ شاخ گوزنی توسط تولیدی آریا حفاظ تهران 09126215957

 

صنایع فلزی آریا تولید کننده حفاظ پنجره تهران جدید و مدرن و انواع حفاظ درب آکاردئونی تهران برای آپارتمان، مغازه و پارکینگ و حفاظ دیواری